A huge collection of 3400+ free website templates www.JARtheme.COM WP themes and more at the biggest community-driven free web design site

HEMIJA za ofset i sito štampu - pomoćna sredstva

HEMIJA za ofset i sito štampu - pomoćna sredstva Pakovanje

KONCENTROVANI DODATCI ZA VLAŽENJE
SUPREME - Jak Pufer ski koncentrat 2-4% ya vodu koja je mekša od 250 ppm 20 i 200 L
SUPREME 250 - Jak puferski koncentrat 2-3% za vodu koja je tvrđa od 250 ppm. 20 i 200 L
ALKO STOP - Koncentrat za eliminisanje IPA, za srednju i tvrdu vodu. 20 i 200 L
SREDSTVA ZA PRANJE GUME I VALJAKA
WM-111 WASH - Koncentrovano sredstvo za pranje gume i valjaka, zapaljivosti A2. 20 i 200 L
V-60 WASH - Konctrovano sredstvo za automatsko pranje gume i valjaka 20 i 200 L
MANUAL WASH - Koncentrovano sredstvo za pranje gume i valjaka, zapaljivosti A3. 20 i 200 L
UV-WASH - Koncentrovano sredstvo za pranje UV laka sa gume i valjaka. 20 L
EC WASH - Sredstvo za pranje gume i valjaka 20 L
HYDRO-SOLV A III - Sredstvo za pranje valjaka i gume za konvencionalne u UV boje 20 L
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I REGENERACIJU
PRO-KLEEN - sredstvo za spoljašnje pranje mašine i uređaja 20 L
CTP CLEANER - za pranje CTP uređaja 20 L
FOUNT CLEAN - Jak koncentrat za čišćenje sistema za vlaženje 10 L
MOLL CLEAN - Koncentrovano sredstvo za pranje višera 10 L
PLATE PLUS - Jako sredstvo za čišćenje ofset ploča 1 L
COMPLETE - Sredstvo za čišćenje i konzervaciju ploča 1 L
CALCIUM DEGLAZER - Sredstvo za uklanjanje krečnjaka sa valjaka 1 L
FILM CLEANER - Brzosušeća tečnost koja uklanja svu prljavštinu sa acetatne, vinilske, poliesterske i filmske površin. 1 l
REVITOL - Sredstvo za regeneraciju gumenih valjaka 1 L i 10 L
GLASS CLEANER - Sredstvo za pranje stakla 1 L
QUICK BLUE - Blago sredstvo za čišćenje ploča - Jetka 1 L
SRR - Sredstvo za regeneraciju ofset gume 1 L
JELLY REVITOL - Gel za regeneraciju gumenih valjaka 1 kg
MRC - Sredstvo za čišćenje metalnog valjka za vlaženje 1 L
SPECIJALNI PROIZVODI
DEFOAMER - Smanjuje ili potpuno eliminiše preterano penušanje u sistemu za vlaženje 1 L
COMPAUND 747 - Sredstvo protiv apcigovanja i čupanja boje 1 L
ROLLER LUBE - Sredstvo protiv trenja valjaka - za slepi verk 1 L
PBR - Sredstvo za reparaciju ulubjene ofset gume 270 gr
INK READY - Sredstvo za startovanje i protiv sušenja boje (kore) 400 ml
SILICONE SPRAY - Sredstvo za povećanje klizavosti metala 400 ml
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE RUKU
ORANGE SCRUB - Grafički sapun 3 kg
POMOĆNI PRIBOR
  SLAVINE ZA BURAD od 200 l    
NEW WHITE VIRGIN SEAL SET - Plastikice za Varn Kompac    
PH-INDIKATOR - Lakmus papirići