PREDUZEĆE ZA PRODAJU GRAFIČKOG MATERIJALA I OPREME
Copyright © 2016 - InterGraphic - Beograd, Srbija
ADRESA
Bulevar JNA - Jajinci -176
11222 Beograd - Jajinci
Telefoni: 011/39-43-241, 39-43-281
Fax: 011/
39-43-281
KONTAKT:
DIREKTOR
:Aleksandra Belošević-Čuk:
E-mail:
intergra@eunet.rs

Import manager: Aleksandra Belošević-Čuk
E-mail:
belosevic-intergraphic@eunet.rs

Kontakt osobe:
Branislav Frančesko
Rade Dimitrijević
Suzana Pelaksić: E-mail:
prodaja-intergraphic@eunet.rs

Radno vreme
Ponedeljak - Petak od 8 - 16 h