PREDUZEĆE ZA PRODAJU GRAFIČKOG MATERIJALA I OPREME
Copyright © 2016 - InterGraphic - Beograd, Srbija
NOVI I REPARIRANI VALJCI 
  • Heidelberg Sheet-fed Press Rollers
  • Komori Sheet-fed Press Rollers
  • Man Roland Sheet-fed Press Rollers
  • Miller Sheet-fed Press Rollers
  • Sakurai Sheet-fed Press Rollers
  • Shinohara Sheet-fed Press Rollers
  • Heidelberg Web Press Rollers
  • Mitsubishi Offset Press Rollers
  • Ryobi Offset Press Rollers
  • Goss Web Press Rollers....
 OFSET VALJCI
 POMOĆNE MAŠINE
 DEZINTOMETRI
 KOPIR RAMOVI
VALJCI  ZA OFSET MAŠINE: