PREDUZEĆE ZA PRODAJU GRAFIČKOG MATERIJALA I OPREME
Copyright © 2016 - InterGraphic - Beograd, Srbija
MAŠINE ZA ŠTANCOVANJE
Automatske mašine za Štancovanje - Izbijačice
Za štancovanje (izbijanje) raznih oblika etiketa, nalepnica, kreditnih i servisnih kartica, plastičnih nalepnica, svesak, stikersa itd.
Metoda udarnog bušenja:
Potpino spoljašnje štancovanje, štancovanje uglova, štancovanje jedne, dve ili tri strane, štancovanje sa sve četiri strane savijenog tabaka.
Materijali koju mogu da se štancuju?
Papir, karton i drugi materijali kao što su, PVC, PP- ili PE-folije, samolepive folije, plastično laminiran papir, metalna folija, itd.
 OFSET VALJCI
 POMOĆNE MAŠINE
   Mešalice za boju
  Mašine za Štancovanje
  Mašine za Štosovanje
  Mašine za Šlajfiranje
 DEZINTOMETRI
 KOPIR RAMOVI