PREDUZEĆE ZA PRODAJU GRAFIČKOG MATERIJALA I OPREME
Copyright © 2016 - InterGraphic - Beograd, Srbija
Milimetarske Folie
Milimetarska podela na providnoj poliesterskoj bazi velike preciznosti.
B1 - 700x1000 - 0.188 mm - komad
B2 - 500x700 - 0.188 mm - komad
B3 - 500x400 - 0.188 mm - komad
Montažne Folije
Stabilna poliesterska providna folija
za montažu
B1 - 800 X 1020 X 0,175 - 100 kom pak.
B2 - 570 X 730 X 0,125 - 100 kompak.

B2 - 570 X 730 X 0,175 - 100 kom pak.
B3 - 400 X 520 X 0,125 - 100 kompak.
KIMOLEC
Stabilna poliesterska mat folija za laserske štampače.
A3 - 420x297 - 100 kom
A4 - 210x297 - 100 kom
B5 - 176 X 250 - 100 kom
KIMOTO Pake
Brzosušeći flomasteri za retuširanje negativ i pozitiv filmova
KIMOTO PAKE H - 0.1, 0.3, 0.5mm
KIMOTO PAKE H -1mm i 3 mm
KIMOTO Pake Minus
Minus za retuš na ofset pločama
KIMOTO PAKE H - 905 - Minus mini
KIMOTO PAKE H - 903 - Minus medium